Technologia, automatyzacja przepływu pracy i poprawa koordynacji opieki

Instock
Compare
Kategoria:

Opis

Zapewnienie doskonałej opieki zależy od podejścia zespołowego. Właściwa technologia umożliwia zespołowi sprawne funkcjonowanie z korzyścią dla pacjenta i praktyki. Połączenie między technologią, automatyzacją przepływu pracy i poprawą koordynacji opieki jest jednym z tych, które zaowocują poprawą świadczenia opieki dla niezależnego lekarza.

W dzisiejszym złożonym krajobrazie opieki zdrowotnej, istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, że pacjenci wpadną w luki w opiece bez skoordynowanej opieki. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa i coraz częstszym występowaniem chorób przewlekłych, pacjenci bardzo rzadko korzystają z usług tylko jednego świadczeniodawcy.

Nawet w ramach samej praktyki może istnieć wiele punktów kontaktu z pacjentem, które wymagają koordynacji, aby niezależny lekarz mógł zapewnić pacjentowi opiekę wysokiej jakości.Technologie takie jak elektroniczne karty zdrowia (EHR), aplikacje konsumenckie i portale dla pacjentów odgrywają znaczącą rolę w poprawie opieki koordynowanej.

Zwłaszcza aplikacje fitness okazują się przydatne do włączania punktów danych do dokumentacji podłużnej pacjenta.

Przepływy pracy wbudowane w EHR i portale pacjenta mogą inicjować działania zespołu opieki, co skutkuje konsekwentnym stosowaniem najlepszych praktyk. Podejście zespołowe ma kluczowe znaczenie dla opieki profilaktycznej nad pacjentem, jak również dla zarządzania chorobami przewlekłymi.

Wykorzystanie technologii do automatyzacji przepływu pracy i poprawy opieki koordynowanej pozwala niezależnemu lekarzowi wiedzieć, którzy pacjenci są w grupie ryzyka, mają być poddani badaniom przesiewowym lub znajdują się poza zakresem oczekiwanych wyników badań i innych istotnych danych.

Elation dostarcza technologię, która została stworzona specjalnie dla sposobu, w jaki lekarze zapewniają doskonałą opiekę.Zamiast liniowego przepływu pracy, który wymusza przełączanie się pomiędzy ekranami, co może spowodować, że lekarzowi umkną istotne informacje, Cockpit View oferuje płynne podejście.

Unikalna struktura zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o pacjencie, znacznie skracając czas, jaki lekarz spędza na przeglądaniu danych i zwiększając ilość czasu poświęconego na skupienie się na pacjencie podczas wizyty.Zautomatyzowany przepływ pracy w ramach EHR umożliwia świadczeniodawcom i pacjentom czerpanie korzyści z technologii analitycznej. Rutynowe i powtarzalne zadania mogą zostać zautomatyzowane

. Dane dotyczące opieki zdrowotnej są dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Przepływ pracy zapewnia, że lekarz posiada potrzebne informacje, zarówno od lekarzy specjalistów, laboratoriów, jak i innych dostawców usług medycznych, aby zapewnić pacjentowi najwyższej jakości skoordynowaną opiekę w momencie, kiedy jest ona potrzebna.

Istotne spostrzeżenia są bardziej dostępne i osiągalne w odpowiednim czasie, a zakres i głębokość danych dotyczących zdrowia pacjenta jest większa. Dokumentacja EHR zapewnia wartość krytyczną dla zapewnienia wysokiej jakości opieki koordynowanej, która jest tak istotna w dzisiejszym środowisku opieki zdrowotnej. W

tym celu Biuro Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (ONC) prowadzi projekt, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób automatyzacja może wspierać przepływy pracy w służbie zdrowia poprzez wykorzystanie technologii. Projekt ten ma na celu:

 • Zidentyfikować możliwości automatyzacji w opiece zdrowotnej, zarówno w obszarach klinicznych, jak i administracyjnych
 • Zbadanie, co należałoby oprzyrządować, aby umożliwić taką automatyzację
 • Zidentyfikowanie pracochłonnych części opieki zdrowotnej
 • Wprowadzenie perspektywy z innych branż, takich jak finanse, hotelarstwo i produkcja
 • Zbadanie zapotrzebowania na nowe i/lub zaktualizowane przepływy pracy.

We wrześniu 2020 r. ONC zorganizowało warsztaty dla ekspertów z różnych branż, aby omówić możliwości przyspieszenia automatyzacji przepływu pracy w opiece zdrowotnej.

Miejski Szpital Kliniczny w Wilnie

Miejski Szpital Kliniczny w Wilnie został założony w 1958 r. i obecnie jest jednym z czterech głównych szpitali w stolicy Litwy. Położony we wschodniej części miasta, szpital świadczy szeroki zakres usług. Działalność szpitala obejmuje medycynę praktyczną i naukową, kształcenie studentów i rezydentów, ustawiczne szkolenie zawodowe lekarzy specjalistów.

Szpital kliniczny miasta Wilna zatrudnia 1281 pracowników, w tym 266 lekarzy. W szpitalu na 800 łóżkach leczy się około 32000 pacjentów, rocznie przeprowadza się około 15000 operacji. Na oddziale położniczym co roku odbywa się do 3500 porodów. Szpital ma znaną historię i odegrał ważną rolę w rozwoju medycyny litewskiej.

Od momentu założenia szpital był głównym szpitalem Uniwersytetu Wileńskiego, wykształcił wielu znanych lekarzy, naukowców, profesorów, stanowił główną bazę badawczą. Chociaż jego rola w dzisiejszych czasach nie jest już tak znacząca jak kiedyś, szpital nadal aktywnie uczestniczy w procesach medycznych, badawczych i edukacyjnych. jak wygląda praca w szpitalu klinicznym

Oddziały szpitala:

 • Położnictwa i Ginekologii
 • Neonatologia
 • Pediatria i intensywna terapia dziecięca
 • Chirurgia jamy brzusznej
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Kardiologia
 • Nefrologia i hemodializa
 • Choroby wewnętrzne ogólne
 • Chirurgia ambulatoryjna
 • Radiologia i laboratorium
 • Anestezjologia i intensywna terapia

W Japonii istnieje kilka rodzajów placówek medycznych, od klinik po jednostki opieki zdrowotnej w szpitalach. Ten artykuł przedstawia różnice między japońskimi klinikami i szpitalami oraz wyjaśnia, do którego oddziału klinicznego należy się udać w zależności od objawów.Wybór redakcji

Japońskie szpitale i kliniki

W Japonii istnieje kilka rodzajów placówek medycznych, w tym szpitale uniwersyteckie, szpitale ogólne i kliniki. Każda placówka służy innemu celowi i jest różnej wielkości.W przeciwieństwie do krajów, w których podstawową opiekę zapewniają lekarze ogólni, pacjenci w Japonii muszą najpierw wybrać, z którym działem medycyny chcą się skonsultować.

Jeśli jesteś nowym mieszkańcem Japonii, może być ci trudno zdecydować, gdzie się udać, gdy boli cię brzuch lub doznasz nagłego urazu. Ten artykuł przedstawia różne rodzaje placówek medycznych i sugeruje, gdzie należy się udać w zależności od objawów i pilności.

Jaka jest różnica między szpitalem a kliniką?Japońskie szpitale i kliniki: Gdzie się udać, gdy zachorujeszZdjęcie PIXTAIstnieją dwa rodzaje placówek medycznych, w których pacjenci mogą poddać się badaniu fizycznemu: szpital i klinika.

 • Cechy obiektu Zabiegi
 • Klinika, gabinet medyczny 19 łóżek lub mniej Oferuje leczenie drobnych chorób i urazów.
 • Leczenie chorób przewlekłych.
 • Szpital (narodowy/ogólny/uniwersytecki)
 • Uniwersytecki) Ponad 20 łóżek i różne działy medyczne Przeprowadza specjalistyczne zabiegi i operacje medyczne.

Klinika (biuro medyczne/gabinet lekarski) jest placówką o niewielkich rozmiarach. Zazwyczaj znajduje się w niej 19 łóżek lub mniej, a pacjenci z drobnymi lub przewlekłymi chorobami i urazami otrzymują tu pomoc medyczną.

Większość klinik specjalizuje się w leczeniu konkretnych objawów, np. internistycznych (naika) lub położniczo-ginekologicznych (san-fujinka). Dlatego też pacjenci muszą zdecydować, do której kliniki udać się w celu uzyskania pomocy. Różne specjalizacje medyczne zostały szczegółowo opisane poniżej.

Szpital jest placówką średniej lub dużej wielkości, wyposażoną w ponad 20 łóżek i składającą się z różnych oddziałów. Istnieją głównie trzy rodzaje szpitali: szpitale państwowe, ogólne i uniwersyteckie.Instytucje te oferują specjalistyczne badania i przeprowadzają również operacje. Niektórzy pacjenci, w zależności od nasilenia objawów, są przenoszeni z kliniki do szpitala na podstawie skierowania.

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X