Praca kliniczna – najważniejsze informacje

Instock
Compare
Kategoria:

Opis

Różnica między pracą kliniczną a niekliniczną jest dość prosta. To, że pracujesz w klinice lub szpitalu, nie oznacza, że Twoja rola jest kliniczna. Termin ten ma związek z tym, czy leczysz pacjentów lub zapewniasz im bezpośrednią opiekę jakiegokolwiek rodzaju, w którym to przypadku Twoja praca jest kliniczna. Praca niekliniczna może wspierać opiekę nad pacjentem, ale nie zapewnia bezpośredniej diagnozy, leczenia lub opieki nad pacjentem.

Przykłady ról klinicznych

W rolach klinicznych często dochodzi do bezpośredniego kontaktu z pacjentem w celu postawienia diagnozy, podjęcia leczenia i zapewnienia bieżącej opieki. Niektóre zawody kliniczne są zakulisowe, takie jak specjaliści laboratoryjni, których praca wspiera diagnozę i leczenie.

Role kliniczne często wymagają certyfikacji lub licencji. Są to role, w których specjalista zapewnia bezpośrednią opiekę nad pacjentem: Lekarz (MD): Lekarze zazwyczaj leczą pacjentów, chociaż w zależności od ich obowiązków administracyjnych może to być mniej widoczne, jak w przypadku szefów oddziałów.1

Hospitalist (MD): Hospitalist to lekarz specjalizujący się w opiece nad pacjentami hospitalizowanymi, którego praktyka odbywa się w szpitalu, a nie w gabinecie. Hospitaliści są certyfikowani w dziedzinie medycyny wewnętrznej i dobrze znają unikalne potrzeby pacjentów hospitalizowanych.

Asystent lekarza (PA): Asystent lekarza świadczy szeroki zakres usług opieki zdrowotnej tradycyjnie wykonywanych przez lekarza. Obejmują one badanie fizykalne, diagnozowanie i leczenie, zlecanie badań, profilaktyczną opiekę zdrowotną, edukację pacjentów, asystowanie przy zabiegach chirurgicznych oraz wypisywanie zleceń lekarskich i recept.2

Pielęgniarka praktykująca (NP): NP to zarejestrowana pielęgniarka (RN), która ukończyła studia magisterskie i uzyskała certyfikat zaawansowanej praktyki. NP zapewnia taki sam poziom opieki jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i może służyć jako stały dostawca usług medycznych dla pacjenta. Zarejestrowana pielęgniarka (RN): RN zarządza opieką nad pacjentem, przyjmuje główną odpowiedzialność za opiekę nad pacjentem i kieruje opieką świadczoną przez innych opiekunów. Licencjonowana pielęgniarka praktyczna (LPN): LPN pomaga w koordynacji i realizacji planu opieki zgodnie z poleceniami RN. Posiada uprawnienia do podawania określonych leków, wykonywania pomiarów parametrów życiowych i wielu innych zabiegów pielęgnacyjnych. Zobacz tutaj.

Pielęgniarka anestezjologiczna (CRNA) – kim jest?

CRNA to pielęgniarka zaawansowanej praktyki, która posiada specjalistyczne wykształcenie i przeszkolenie w zakresie znieczulania. Pielęgniarka anestezjologiczna współpracuje z anestezjologiem, tworząc zespół opieki anestezjologicznej.

Technik opieki nad pacjentem (PCT): Technik PCT pomaga w opiece nad pacjentami zgodnie z poleceniami RN poprzez pobieranie parametrów życiowych, pobieranie próbek krwi do badań oraz zakładanie cewników moczowych. PCT zapewnia również pacjentom opiekę osobistą. Asystent chirurgiczny (CSA): CSA jest certyfikowanym profesjonalistą, który pomaga chirurgom w wielu różnych procedurach chirurgicznych, w tym ortopedycznych, naczyniowych i ogólnych.

Asystent pielęgniarki (CNA): CNA zapewnia pacjentom opiekę nad jakością życia w zakładach opieki i klinikach pod kierunkiem RN lub LPN. Sprzymierzeni pracownicy służby zdrowia: Należą do nich asystenci medyczni, technicy medyczni, technicy laboratoriów medycznych, fizykoterapeuci, terapeuci zajęciowi, terapeuci oddechowi, patolodzy mowy i języka, dietetycy, diagnostyczni sonografowie medyczni, radiografowie, farmaceuci i inni.

Przykłady ról nieklinicznych

Role niekliniczne to takie, które nie zapewniają żadnego rodzaju leczenia lub badań medycznych. Niektórzy pracownicy niekliniczni wchodzą w interakcje z pacjentami, ale nie zapewniają opieki medycznej.

Role niekliniczne obejmują rachmistrzów i koderów medycznych, transkrypcjonistów, dyrektorów szpitali, recepcjonistów i wszystkich, którzy pracują za kulisami w szpitalu, takich jak zasoby ludzkie, IT, techników biomedycznych, asystentów administracyjnych itp.

Istnieje wiele innych nieklinicznych ról w branży medycznej, takich jak transkrypcjonista medyczny, przedstawiciel farmaceutyczny, inżynieria biomedyczna, rekrutacja medyczna i sprzedaż urządzeń medycznych.

AECOM postrzega szpitale jako coś więcej niż tylko fizyczną strukturę. Są one środowiskiem leczniczym, którego istotnym obowiązkiem jest zapewnienie pacjentom i ich rodzinom optymalnej obsługi.W szybko zmieniającym się środowisku opieki zdrowotnej, nasi specjaliści techniczni są w stanie przewidzieć przyszłe potrzeby w zakresie technologii opieki zdrowotnej, zarządzania opieką, kosztów i wydajności operacyjnej.

Dzięki bogatej historii realizacji obiektów służby zdrowia, obejmującej wszystkie typy budynków wymaganych przez najnowocześniejsze kampusy medyczne, nasze podejście do realizacji projektów usprawnia proces eliminacji odpadów, skraca czas i koszty oraz maksymalizuje wartość projektu w całym okresie jego użytkowania. Wspieramy pracę społeczności medycznej poprzez dostarczanie obiektów, które są gotowe na przyszłość, elastyczne i adaptowalne.

AECOM jest dumny z dostarczania prostych, rozsądnych rozwiązań dla wysoce złożonych projektów klinicznych w służbie zdrowia. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację kosztów, wdrożenie strategii zielonego budownictwa, czy też zaangażowanie społeczności i personelu medycznego, jesteśmy gotowi do działania. Wiele klinik medycznych skupia się głównie na świadczeniu usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednakże, niektóre rodzaje klinik skupiają się na konkretnych dziedzinach medycyny

Dodatkowo, kliniki medyczne mogą być powiązane ze szpitalem lub uniwersytetem. Niektóre z nich mogą oferować tanią lub bezpłatną opiekę. Inne można znaleźć w sklepach detalicznych.Przy takiej różnorodności różnych typów klinik, skąd wiesz, który typ kliniki medycznej może być najlepszy dla Twoich potrzeb zdrowotnych? Dodatkowo, czym różnią się te kliniki od szpitali? Czy są sytuacje, w których powinieneś udać się do szpitala zamiast do kliniki?

Czytaj dalej, aby uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania.

Co to jest klinika medyczna? Klinika medyczna to rodzaj placówki, która koncentruje się na usługach ambulatoryjnych. Bycie pacjentem ambulatoryjnym oznacza, że po otrzymaniu opieki możesz wrócić do domu.

Kliniki medyczne mogą być prowadzone publicznie, prywatnie lub przez rząd. Aby udać się do kliniki medycznej, często trzeba umówić się na wizytę, chociaż niektóre kliniki przyjmują również pacjentów przychodzących pieszo. Ogólnie rzecz biorąc, do kliniki medycznej można udać się po następujące rodzaje usług związanych ze zdrowiem:

  • rutynowa opieka medyczna
  • opieka profilaktyczna
  • pomoc medyczna, gdy jesteś chory

 

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X