Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są często spotykane formy wyceny przedsiębiorstw i firm

Instock
Compare
Kategoria:

Opis

Transakcje sprzedaży i kupna firm są często spotykane, jest to powszechnie stosowana praktyka w wielu biznesowych branżach. Jeżeli obie strony są na to zdecydowane, to zostaje kwestia ustalenia na odpowiednim poziomie ceny transakcji. W takim przypadku wykorzystywana jest bardzo często profesjonalnie wykonana wycena firmy, stanowiąca wyjściowy punkt do dalszych negocjacji i rozmów. Na taką wycenę wpływa wiele czynników, i im taka firma będzie miała większą wielkość, tym ciężej może być ustalić jej końcową wartość. Obecnie dostępnych jest parę rodzajów tego typu wycen, które znacznie się różnią od siebie podejściem, a ostatecznie też i końcowym wynikiem.

Z tego też powodu w większości przypadków najlepiej będzie dopasować odpowiednią metodę do konkretnego przypadku, aby ona była możliwie jak najbardziej dokładna. Przez wielu specjalistów uznawana za najprostszą jest metoda majątkowa, opierająca się oszacowaniu wartości pasywów i aktywów, i ich odjęciu od siebie. Założenie to będzie słuszne w przypadkach, kiedy faktycznie majątek stały czy ruchomy ma największy wpływ na wartość firmy. Ale jeżeli zaczną się pojawiać kwestie patentów, znaków towarowych, czy też innych wartości niematerialnych, to otrzymać można znacznie różny od faktycznego stanu wynik.

Dlatego też w licznych przypadkach biuro aktuarialne może sięgnąć po inne rozwiązanie, jakie powinno dać bardziej urealnioną kwotę. Kolejną z chętnie używanych typów wyceny jest metoda dochodowa. Z kolei ona oparta jest na oszacowaniu przepływów finansowych, które dają obraz tego, jak dany biznes jest rentowny i ile zarobi się na nim. Aktualnie jest ona często stosowana, zwłaszcza przy większych firmach, gdyż według wielu specjalistów daje najwiarygodniejsze dane. W ramach dochodowej wyceny używanych jest również kilka podstaw wycen, tu także dobiera się najlepsze w danej sytuacji wyjście. A w części przypadków najlepiej się sprawdzi porównawcza wycena. Polega ona na tym, że wartość wycenianej firmy jest szacowana w oparciu o wartość konkurencyjnych podmiotów, działających w takiej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X